CIESZYNKA PLUS EMALIA

Olejno-ftalowa do drewna i metalu. Śnieżnobiała

Pojemności

0,8L, 5L, 10L

Wygląd powłoki

gładka, bez pomarszczeń i zacieków

Wydajność

13 m²/l

Czas schnięcia

14 godzin

Professional Painter

Opis produktu

Emalia olejno-ftalowa ogólnego stosowania - przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych, stali, kaloryferów i elementów żeliwnych (po wcześniejszym zagruntowaniu podkładami antykorozyjnymi) eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz tynków wewnętrznych.

Najważniejsze cechy:

 • Do drewna i metalu
 • Dobrze kryjąca
 • Do wewnątrz i na zewnątrz
 • Wydajna
 • Obniżona zawartość rozpuszczalników

1. Przygotowanie podłoża

 • Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszystkie zabrudzenia, nierówności, odtłuścić i wysuszyć.

 • Podłoże drewniane i drewnopodobne zagruntuj Pokostem lnianym marki Drewnochron lub w przypadku elementów zewnętrznych Impregnatem bezbarwnym marki Drewnochron. Jako farbę podkładową zaleca się stosować Gruntomal.

 • Tynki wewnętrzne zagruntuj Pokostem lnianym marki Drewnochron.

 • Podłoża stalowe zagruntuj Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral.

 • Przy renowacji wymalowań stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl. Powłoki spękane i złuszczone przed malowaniem usuń.


2. Malowanie
 • Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć dodatkiem rozcieńczalnika w ilość max. 2 % obj.

 • Malować za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.

 • Zalecana ilość warstw w ilości 1-3. Kolejną warstwę nanoś po minimum 
14 godzinach.

 • Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.


3. Dodatkowe informacje
 • Maluj w temperaturze od +5 do +30C.

 • Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki.

 • Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.4. Wskazówki BHP i PPOŻ
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.

 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.